Handelsbetingelser – Yojunior.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser Yojunior Aps

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Yojunior Aps. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse
Disse handelsbetingelser (herefter "Betingelserne") gælder for alle ydelser, der bliver solgt på www.yojunior.dk/ (herefter "Hjemmesiden") af Yojunior Aps (herefter kaldet "Virksomheden"), som kunder heraf (herefter “Kunder”) måtte købe.

  
2. Ydelser
Yojunior formidler husholdningsydelser (herefter ”Ydelser”) mellem private der ønsker hjælp til husholdingen, og private der ønsker at levere husholdningshjælp . Ydelser bestilles gennem Hjemmesiden. Ydelserne leveres af freelancere, der ikke er ansat af Yojunior (herefter “Yojuniors”).

Kunden giver med bestillingen lov til, at Yojuniors får adgang til Kundens bygninger og områder efter nærmere anvisninger

Yojunior yder support til kunden via telefon og e-mail for at løse problemer, der kan opstå, hvis disse betingelser ikke bliver overholdt eller der opstår andre spørgsmål

3. Pris og betaling
Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms for Ydelser til private, mens Ydelser til erhvervsdrivende er eksklusiv moms. 

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort. Kunden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort), samt eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

handelsbetingelser

Automatisk månedlig betaling:

For at kunne oprette abonnement på rengøring skal Kunden tilmelde sig automatiske betalinger. Kunden modtager en email fra vores betalingsleverandør Farpay, hvor Kunden tilmelder sig automatisk månedlig betaling. Hertil benyttes Dankort. Når Kunden er tilmeldt, modtager Kunden en regning hver måned på de ydelser der leveres, og betalingen overføres automatisk. Kunden har mulighed for at afvise betalingen.

Under betalingen giver Kunden lov til, at Epay (som er certificeret efter PCI DSS standarden og nordens største of ældste leverandør af betalingsløsninger) månedligt trækker beløbet for Ydelsen på kundens kreditkort samt lagrer kreditkort såvel som andre informationer. Oplysningerne vil udelukkende blive brugt til at tilbyde den bestilte Ydelse, og behandles fortroligt og gennem krypterede forbindelser. Kunden erklærer, at de oplysninger Kunden indtaster er korrekte og fuldstændige.

Betalingsperiode:
Betalingsperioden er månedsvis. Faktura udsendes sidste dag i måneden og beløbet overføres via automatiske betalinger. Alle ydelser som står anført i kundens online-kalender ved månedens udgang faktureres til kunden. Kunden er selv ansvarlig for, at vagterne i kalenderen stemmer overens med de faktisk afholdte, og skal kontakte den bestilte Yojunior for at få slettet eventuelle vagter, der ikke er blevet afviklet. Hvis kunden ikke kan få fat på den bestilte Yojunior kan kunden skrive en email til info(SnabelA)yojunior.dk for at få vagter slettet.

4. Levering
Kunden bestiller services via Hjemmesiden og tilhørende tjenester.

Alle aftaler om ydelser foregår direkte mellem Yojuniors og Kunden. Virksomheden er ikke part i disse ydelser, og har ikke ansvaret for disse ydelser. Kunden bliver ved bestillingen arbejdsgiver for den eller de Yojuniors som hjælper kunden.

Kunden accepterer, at Yojuniors er 14-17 årige fra kundens lokalområde.

Kunden accepterer at føre løbende tilsyn med de Yojuniors for at forhindre ulykker.

Yojuniors benytter Kundens egne rengøringsmidler og udstyr.

Da Yojuniors er under 18, må de ikke benytte rengøringsmidler med faresymboler.

Yojuniors har ret til ikke at levere ydelsen, hvis der ikke findes godkendte rengøringsmidler hos Kunden, eller hvis de bygninger Ydelsen skal leveres i, er til hygiejnisk eller helbredsmæssig fare for Assistenterne.

5. Aflysning af Ydelser
Aflysning kan ske uden omkostning for kunden indtil 24 timer før den aftalte Ydelse. Sker aflysning senere end dette, skal kunden betale 50% af den aftalte ydelses pris. Aflysning sker ved at sende en SMS eller ringe direkte til den bestilte Yojunior. Aflyser Kunden en enkelt Ydelse betragtes det ikke som et ophør af aftalen, hvorfor Ydelsen leveres som aftalt igen den kommende aftale-dag. Ønsker kunden at flytte en Ydelse, skal kunden kontakte den bestilte Yojunior, som hjælper med at flytte aftalen i kalenderen. Virksomheden er ikke part i vagtplanlægningen.  

6. Varighed og opsigelse
Denne aftale træder i kraft den dato, hvor Ydelsen leveres første gang hos Kunden. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 dages varsel. Opsigelse sker ved at Kunden henvender sig direkte til den bestilte Yojunior samt skriver en email til info(SnabelA)yojunior.dk, der hjælper med at få slettet fremtidige vagter fra kundens kalender.

Yojuniors kan til enhver tid opsige aftalen uden varsel. Yojuniors og Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tab hos kunden ved aflysninger af Ydelser.

7. Force majeure

Begge parter accepterer, at specielle og ekstreme omstændigheder vil kunne lede til, at Ydelsen ikke kan udføres. 

8. Ansvar og reklamation
Da Yojuniors er uerfarne skal Kunden forvente, at kvaliteten af ydelsen ikke er perfekt. Det ligger i konceptets natur, at Ydelserne ikke lever op til standarden i tilsvarende brancher fx rengøringsbranchen. Prisen på Ydelsen er sat derefter. Der ydes således ingen garanti for kvaliteten af Ydelserne og Kunden kan ikke få sine penge retur for utilfredsstillende kvalitet. For at sikre kunden det bedst mulige resultat, opfordres Kunden til at instruere, oplære og give løbende feedback til Yojuniors. Hvis Kunden er utilfreds med Ydelserne, kan Kunden instruere sine Yojuniors og hjælpe dem med at blive bedre til at udføre Ydelserne. Alternativt kan kunden opsige samarbejdet og bestille en ny Yojunior på Virksomhedens platform. 

Kunden får ved bestilling arbejdsgiveransvar for den bestilte Yojunior. Hvis den samlede hjælp Kunden modtager i sit hjem af alle serviceleverandører ikke overstiger 400 timer pr kalenderår, er Kunden ikke forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Hvis Kunden får 2 timers rengøringshjælp pr uge i 46 uger på et år, udgør den samlede hjælp 92 timer pr år (såfremt rengøringshjælp er den eneste beskæftigelse Kunden har i sin husholdning). Hvis den samlede beskæftigelse (rengøringshjælp + havearbejde m.v.) i Kundens husholdning overstiger 400 timer pr kalenderår, har Kunden pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring og til at tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kundens skal henvende sig til sin egen indboforsikring, hvis Assistenterne kommer til at ødelægge noget under rengøringen. 
Yojuniors og Virksomheden kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader eller følgeskader, der opstår i forbindelse med levering af Ydelserne. Kunden opfordres til at instruere Yojuniors i ikke at behandle værdifulde genstande, hvis der er fare for at disse genstande går i stykker. Virksomheden dækker dog skader som måtte ske i forindelse med Yojuniors udførelse af Ydelsen med op til 1000 dkr pr kunde (ikke pr skade eller pr genstand). Erstatning udbetales som service-timer dvs. udbetales ikke som et kontant beløb, men som timer svarende til skadeværdien (dog max 1000 dkr). Eksempel: Din Yojunior har ødelagt en potteplante til 230 kroner. Du vil derfor få 2 timers "gratis" service (2x115 kr= 230 kr).

9. Elektronisk underskrift
Kunden accepterer, at denne aftale underskrives elektronisk, i det øjeblik at Kunden bestiller Ydelsen via Virksomhedens online platform. Kunden medgiver at have læst og accepteret Virksomhedens handelsbetingelser.

10. Almindelige bestemmelser
Yojunior forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at ændre Handelsebetingelserne, herunder men ikke begrænset til Hjemmeside, Ydelser og priser. Yojunior tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Denne aftale og bestillingsbekræftelsen udformer hele aftalen mellem Kunden og Yojunior Aps.

Enhver tvist der udspringer af Kundens køb af Ydelser eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Yojuniors værneting.



— Handelsbetingelser Yojunior Aps —


Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info(SnabelA)yojunior.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Yojunior Aps
Lærkebakken 1
3460 Birkerød
Telefon: 71 95 71 93
Email: info(SnabelA)yojunior.dk

— Handelsbetingelser Yojunior Aps —

Hi, I'm Jane.

Sign up to discover my favorite tools to make my business run on auto-pilot.

By signing up you agree to our terms